Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2020

missindependent
2347 9389 500
Reposted fromslodziak slodziak viamalice malice
missindependent
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalice malice

February 16 2020

missindependent
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viajustanotherdreamer justanotherdreamer
missindependent
- Miałam jasno sprecyzowany cel i robiłam wszystko, żeby go osiągnąć. Mój Boże, ile ja się z życiem naszarpałam, żeby z ch*jowych dni wyrwać piękne chwile. Każdy kto mnie zna, powie, że walczyłam jak lwica. Czołgałam się po bruku, żeby wygrać tę nierówną walkę. I robiłam wszystko, absolutnie wszystko, żeby podążać w kierunku swoich marzeń. Szłam w deszcz, burzę, we mgle i w to okropne Słońce. Ale szłam, dziko wierząc, że czynię co należy.
- To chyba dobrze.
- No nie bardzo.
- Dlaczego?
- Bo szłam w przeciwnym kierunku.
— Aleksandra Steć
missindependent
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy go się potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym
— W. Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaefuzja efuzja

April 21 2017

April 08 2017

missindependent
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— S. Grochowiak
Reposted fromblonderebellion blonderebellion

February 19 2017

missindependent
Im jestem starsza, im więcej ludzi poznaję, tym mniej myślę, że wiem. Jak poznać, czy ktoś jest dobry, czy nie. Jak poznać, czy związek ma szanse, czy jest skazany na rozpad? Skąd to wiadomo? Wiemy o ludziach tylko tyle, ile oni chcą, abyśmy wiedzieli.
— Jane Green "Prosto z mostu"
missindependent
To, czego szukasz, także ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
missindependent
7490 f225
missindependent
missindependent
missindependent
7618 dc7e
missindependent
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
missindependent
missindependent

September 01 2014

missindependent
7242 17d6 500
missindependent
6144 3a18
Reposted fromsilkdreams silkdreams viabutterfly94 butterfly94

August 31 2014

missindependent
missindependent
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl