Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2014

missindependent
Play fullscreen
To co było miedzy nami to są żarty Nigdy nie byłeś szczery Lepiej spotykaj sie z tamtą

August 20 2014

missindependent
0378 29ed 500
Reposted fromfemmelibre femmelibre viadiebitchdie diebitchdie

August 19 2014

missindependent
6588 31a1
Reposted fromdrina drina viatinderstick tinderstick

August 18 2014

missindependent
      
missindependent
niech się już ten październik zacznie, bo przecież można zwariować z nudów!
— pogawędki fejsbukowe.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie
missindependent
3366 8be9
2552
Reposted fromvinicius081 vinicius081 viascorpix scorpix
missindependent
2987 c9b7
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viabadblood badblood
missindependent
4856 a66b
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viabadblood badblood
missindependent

August 17 2014

missindependent

August 11 2014

missindependent

August 08 2014

missindependent
Ja znowu jestem sama, piszę tekst i popijam whisky z colą
Bo w życiu jak w muzyce, wiesz, ciągle jestem solo gdzieś
Poza kontrolą widzę kres, skoro ciebie nie ma obok
Nie ma łez, nie ma słów, które bolą
Czuję stres, a zarazem ukojenie
Bo mimo wszystko wiem, że ja mam czyste sumienie
A ty co możesz powiedzieć, skoro dawno wyszło na jaw 
Kto ciągle udawał, no a kto się kurwa starał
Pytasz gdzie jest wiara? Pomińmy to pytanie
Ej, kochanie, ten kawałek traktuj jak ostatni taniec
Trzymam cię w ramionach ale na koniec wypuszczam
Muzyka przestaje grać, gasną światła, milkną usta
Sala jest pusta, trzymasz mnie za rękę, ale puszczam twoją dłoń 
I nie złapię nigdy więcej. Mocno bije serce, lecz nie wymieniamy zdania
Więc odwracam się na pięcie odchodząc bez pożegnania

Sam na sam, tylko ja i ten stan
Kiedy wdycham samotność
missindependent
Tysiące słów dzielę na prawdę 
a potem pomnoże je przez obietnice.
Wtedy zrozumiem co tu jest ważne, 
bo wynik pokaże mi jakie jest życie.
Milion zdań które mówiłeś 
kręci się wokół mnie jak po orbicie.
Teraz nie zmieni mnie już żadna siła 
bo Twoje piękno to krzywe odbicie.
Wiem, to był tylko epizod, 
który wtedy mnie wiele nauczył,
by nie ufać tym co nienawidzą prawdy, 
bo prawdy nie da się kupić.
Pisałeś bym wróciła, 
nie dam dłużej Ci ze mną tak grać.
Nie wiem co myślisz i czego znów pragniesz, 
wiem tylko jedno: nie chce Cie znać.

August 01 2014

missindependent

July 31 2014

missindependent
missindependent
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która cię czeka?
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
missindependent
missindependent
6636 5ddf
Reposted fromkatalama katalama viatedibea tedibea
missindependent
To, co ko­bieta pot­ra­fiła zo­baczyć w mężczyźnie było po­za możli­wością zro­zumienia prze­ciętnie in­te­ligen­tne­go mężczyz­ny. Ko­bieta ogólnie bar­dzo in­te­ligen­tna pot­ra­fiła oka­zać się kom­plet­nie głupia, jeśli chodziło o jej mężczyznę. 
— Agatha Christie
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viajoder joder
missindependent
8895 9c84 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl