Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

April 08 2017

missindependent
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— S. Grochowiak
Reposted fromblonderebellion blonderebellion

February 19 2017

missindependent
Im jestem starsza, im więcej ludzi poznaję, tym mniej myślę, że wiem. Jak poznać, czy ktoś jest dobry, czy nie. Jak poznać, czy związek ma szanse, czy jest skazany na rozpad? Skąd to wiadomo? Wiemy o ludziach tylko tyle, ile oni chcą, abyśmy wiedzieli.
— Jane Green "Prosto z mostu"
missindependent
To, czego szukasz, także ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
missindependent
7490 f225
missindependent
missindependent
missindependent
7618 dc7e
missindependent
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
missindependent
missindependent

September 01 2014

missindependent
7242 17d6 500
missindependent
6144 3a18
Reposted fromsilkdreams silkdreams viabutterfly94 butterfly94

August 31 2014

missindependent
missindependent
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viamalinowowa malinowowa
missindependent
Reposted fromscorpix scorpix viaeveleen eveleen
missindependent
3112 5904 500
Reposted fromosaki osaki viaallnight allnight
missindependent
missindependent

August 22 2014

missindependent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl